ماموریت

شرکت توسعه بازرگانی دارویی سبحان به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان با تکیه بر دانش، تجدید نیروی انسانی، تشخیص خود و با در نظر گرفتن اصول و قوانین حاکم بر خدمت دارو در زمینه تولید انواع محصولات دارویی خاص به ویژه در حوزه داروهای ضد ویروس در سطح ملی و بین المللی فعالیت می نماید.